Green to Blue Belt (Pattern 3)
Purple to Purple Trim Belt (Pattern 5)
Orange to Yellow Belt (Pattern 1)
Red Belt (Pattern 8)
Yellow to Green Belt (Pattern 2)
Purple Trim to Brown Belt (Pattern 6)
Blue to Purple Belt (Pattern 4)
Brown Belt (Pattern 7)

Poomsae Taegeuk 1 - 8